Warszawa, dnia 25 lipca 2019  r.

 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI STROLUX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Zarząd spółki Strolux Group Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779734, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), że w dniu 18 lipca 2019 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany, przez Zarządy łączących się spółek tj. Strolux Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Perfect Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plan Połączenia.
 
W załączeniu Plan Połączenia wraz z załącznikami w formacie pdf do pobrania.